ارتعاشی بهار صفحه

تحلیل ارتعاشات غیرخطی صفحه دوبعدی با اثر نقص هندسی محلی و .تحلیل ارتعاشات غیرخطی صفحه دوبعدی با اثر نقص هندسی محلی و بررسی آیروترموالاستیسیته در جریان مافوق صوت. مهندسی مکانیک مدرس. مقاله 16، دوره 15، شماره 3، بهار 1394، صفحه 113-124 XML اصل مقاله (811 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل. نویسندگان. حمید موسی زاده؛ بهزاد قدیری دهکردی ؛ مسعود راسخ. 1دانشگاه تربیت مدرس.ارتعاشی بهار صفحه,ارتعاشی بهار صفحه,اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای . - مهندسی عمراناثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در ارتعاش. مقاله 9، دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 77-89 XML اصل مقاله (3915 K). نوع مقاله: یادداشت فنی. نویسندگان. محسن گرامی ؛ نوید سیاه پلو. 1دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،. 2گروه مهندسی عمران، جهاد دانشگاهی خوزستان.

اثر ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل بر روی کاهش وزن میوه زردآلواثر ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل بر روی کاهش وزن میوه زردآلو. مقاله 4، دوره 40، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-70 XML اصل مقاله (766 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13078. نویسنده. فیض اله شهبازی. دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران.ارتعاشی بهار صفحه,برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه .برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک. مقاله 1، دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9 XML اصل مقاله (1097 K). نوع مقاله: مقاله مستقل. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22044/jsfm.2017.945. نویسندگان. روح اله حسینی ؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم. 1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد.

درخواست نقل قول

نظرات ارتعاشی بهار صفحه

اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل .

اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در ارتعاش. مقاله 9، دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 77-89 XML اصل مقاله (3915 K). نوع مقاله: یادداشت فنی. نویسندگان. محسن گرامی ؛ نوید سیاه پلو. 1دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،. 2گروه مهندسی عمران، جهاد دانشگاهی خوزستان.

تحلیل ارتعاشات غیرخطی صفحه دوبعدی با اثر نقص هندسی محلی و .

تحلیل ارتعاشات غیرخطی صفحه دوبعدی با اثر نقص هندسی محلی و بررسی آیروترموالاستیسیته در جریان مافوق صوت. مهندسی مکانیک مدرس. مقاله 16، دوره 15، شماره 3، بهار 1394، صفحه 113-124 XML اصل مقاله (811 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل. نویسندگان. حمید موسی زاده؛ بهزاد قدیری دهکردی ؛ مسعود راسخ. 1دانشگاه تربیت مدرس.

اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای . - مهندسی عمران

اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در ارتعاش. مقاله 9، دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 77-89 XML اصل مقاله (3915 K). نوع مقاله: یادداشت فنی. نویسندگان. محسن گرامی ؛ نوید سیاه پلو. 1دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،. 2گروه مهندسی عمران، جهاد دانشگاهی خوزستان.

کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از سیستم‌های کنترل غیر فعال

کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از سیستم‌های کنترل غیر فعال. مقاله 3، دوره 24، شماره 86، بهار 1395، صفحه 31-44 XML اصل مقاله (955 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسنده. آرش‌ بخشی‌پور صداپشته. کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه آزاد شبستر، آذربایجان، ایران. چکیده. یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه.

ارتعاشی بهار صفحه,

برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه .

برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک. مقاله 1، دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9 XML اصل مقاله (1097 K). نوع مقاله: مقاله مستقل. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22044/jsfm.2017.945. نویسندگان. روح اله حسینی ؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم. 1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد.

مطالعه مروری ارتعاشات وارده به انسان نشسته و ارائه یک مدل .

مطالعه مروری ارتعاشات وارده به انسان نشسته و ارائه یک مدل بیومکانیکی بهینه سرنشین خودرو با استفاده از الگوریتم ژنتیک. مقاله 27، دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 247-256 XML اصل مقاله (553 K). نوع مقاله: پژوهشی کامل. نویسندگان. جواد مرزبان راد ؛ سمیه جمالی‌شخلوی. 1دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران،.

تحلیل ارتعاشی پنل‌های کامپوزیتی ترمز آیرودینامیکی قطارهای پر‌سرعت

در حال حاضر از آلومینیوم و فولاد به عنوان جنس پنل ترمز آیرودینامیک در قطارهای پر سرعت استفاده میشود اما هدف این مقاله بررسی اثر کامپوزیتها در افزایش فرکانسهای طبیعیو کاهش وزن پنلها در یک زمان است. در این مقاله از کامپوزیت گرافیت اپوکسی (AS4/3501-6) استفاده شده است که در میان کامپوزیتها خواص ارتعاشی بهتری دارد.

کنترل مقاوم ارتعاشات تیر مدرج تابعی ترک‌دار - علوم و فناوری کامپوزیت

کنترل مقاوم ارتعاشات تیر مدرج تابعی ترک‌دار. مقاله 8، دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-52 XML اصل مقاله (569 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. بهروز رحمانی ؛ فرشاد غلامی. 1استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. 2دانشجوی کارشناسی ، گروه مهندسی مکانیک، داتشکده فنی و.

تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق مرکب مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری .

تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق مرکب مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری غیر محلی نمایی تغییر شکل برشی دریک محیط حرارتی. مقاله 72، دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-120 XML اصل مقاله (1199 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. کوروش خورشیدی ؛ ابوالفضل فلاح؛ علی سیاه پوش. 1استادیار؛ دانشکده مهندسی مکانیک،.

تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته‌های مخروطی کامپوزیتی مشبک

تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته‌های مخروطی کامپوزیتی مشبک. مقاله 57، دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-8 XML اصل مقاله (1385 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. مهدی زارعی؛ غلامحسین رحیمی. 1دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 2استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،.

نشریه علمی ترویجی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات · چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات · سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات · دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات · اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات · نشریه علمی - ترویجی "صوت و ارتعاش"، سال اول،شماره1، بهار 1391.

بررسي ارتعاشات اجباري تير ساندويچي سه لايه با هسته انعطاف پذير .

در مقاله حاضر پاسخ ديناميکي (ارتعاشات گذراي) يک تير ساندويچي سه لايه با شرايط مرزي لولايي و الاستومر مگنتورئولوژيکال در لايه مياني تحت بارگذاري هاي گذراي دلخواه بررسي شده است. الاستومر مگنتورئولوژيکال استفاده شده در اين مدل سازي به صورت يک ماده ويسکوالاستيک با مدل کلوين ويت مدل شده است. اصل هميلتن همراه با.

ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتی مرتبط با آن در .

مقدمه :کارگران شاغل در کارگاه های سنگبری در معرض مواجهه با ارتعاش دست و بازو و عوارض ناشی از آن قراردارند. هدف از این مطالعه ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتی آن در کارگران شاغل درکارگاه های سنگبری می باشد. روش بررسی: در این . دوره ۳، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۵ ) جلد ۳ شماره ۱ صفحات ۲۵-۳۲ | برگشت به فهرست نسخه ها.

تراشکاری ارتعاشی با اولتراسونیک یک جهته و بیضوی بر روی قطعه .

صفحه اصلی /. اطلاعات شماره: سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱- پیاپی۶. عنوان مقاله: تراشکاری ارتعاشی با اولتراسونیک یک جهته و بیضوی بر روی قطعه کار In۷۳۸ XML . در این تحقیق تراشکاری ارتعاشی، تراشکاری ارتعاش بیضوی و تراشکاری معمولی بر روی قطعه کار سوپر آلیاژ In۷۳۸ مورد آزمایش قرار گرفته است. این آزمایش‌ها.

مهندسی مکانیک و ارتعاشات - فهرست مقالات

تعداد مقالات: 7. 1. ارائه فرمول جهت محاسبه تعداد سیکل شکست بر حسب ضخامت روکش گالوانیزه گرم در پدیده خستگی. دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 47-52. کاظم رضاکاشی زاده؛ علیرضا ارغوان. مشاهده مقاله; | اصل مقاله (1072 K). 2. بررسی خستگی و ضرایب شدت تنش و رشد ترک در چندلایه های GLARE. دوره 6، شماره 1، بهار 1394،.

تحلیل ارتعاشات اجباری رایزرهای دریایی غیرخطی با روش تحلیلی .

ﺑﻬﺎر. و. ﺗﺎﺑ. ﺴﺘﺎن. 1393. (. 74. -. 67. ) 67. ﯾﺎدداﺷﺖ ﻓﻨﯽ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﻌﺎﺷﺎت. اﺟﺒﺎري. راﯾﺰرﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ. ﺑﺎ روش. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻫﻤﻮﺗﻮﭘﯽ. ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻮرﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎن. 1. *،. ﺳﻌ. ﺪﯿ. ﻣﺤﺠﻮب. ﻣﻘﺪس. 2،. اﻣﯿﺮ ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ. 3،. ﺟﻮاد ﺷﯿﺨﯽ. 4. 1. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه . راﯾﺰر، ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ در. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ .. ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ راﯾﺰر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﻌﺎﺷـﺎت داﻣﻨـﻪ. ي ﺑـﺰرگ آن، در ﻧﻈـﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

فصلنامه آموزش مهندسی ایران - فهرست مقالات

دوره 17، شماره 65، بهار 1394، صفحه 35-58. محمد اخوان؛ عبدالحسن بصیره؛ سینا . دوره 16، شماره 61، بهار 1393، صفحه 155-170. یوسف یاسی. مشاهده مقاله; | اصل مقاله (555 K). 4. استفاده از نوسانگر هیدرولیکی بنوموسی برای تدریس ارتعاشات واهلشی (جام تانتالوس ونوسانگرهیدرولیکی بنوموسی). دوره 15، شماره 59، پاییز 1392، صفحه 115-.

تحلیل پدیده دوشاخگی غیرخطی رایزرهای دریایی تحت تحریک .

از همین رو، تحلیل ارتعاشات آن‌ها، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. برای رسیدن به یک طراحی مناسب، درک چگونگی ارتعاشات عرضی رایزرها و به دست ‌آوردن پاسخ فرکانسی آن‌ها بسیار مفید است. بنابراین در این مقاله، به تحلیل چگونگی ارتعاشات غیرخطی عرضی یک رایزر، تحت بار محوری متغیر با در نظر گرفتن اثر کشیدگی صفحه میانی،.

ارﺗﻌﺎﺷﺎت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه - شهید عباسپور - دانشگاه شهید بهشتی

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و. ارﺗﻌﺎﺷﺎت. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،. ﭘﺮدﯾﺲ. ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر. داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ. و اﻧﺮژي. ﺑﻬﺎر. 1394 ... روي ﺻﻔﺤﻪ داﯾﺮه. اي ﺷﮑﻞ. ،. ﻣﯽ. ﺗﻮان. اﺧﺘﻼف ﻓﺎز. را. ﺧﻮاﻧﺪ . روش آزﻣﺎﯾﺶ. : -1. ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن. ﺳﺨﺘﯽ ﻓﻨﺮ. ،. ﯾﮏ وزﻧﻪ. 800. ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻓﻨﺮ. ﺑﻪ ﺗﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗﯿﺮ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﯿﺪ . -2. ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ،. ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ.

Pre:دستگاه آسیاب ذرت
Next:210 سنگ شکن هیدرولیکی